‹ט(g Pforte

Unsere Mitarbeiter an der Pforte

Herr Abdel Karim Abdel Karim

Leiter Wachdienst

Tel: 02 37481649-108

Herr Anwar Ali Rashidy

Herr Ahmed Awad

Herr Ahmed Khalil

Ashraf Abdel Fattah

Herr Atef Sayed

Herr Ikrami Idrees

Herr Mahmoud Sami

Herr Mohamed Abdel Alim

Herr Mohamed Ali

Herr Mohamed Gaballah

Herr Mohamed Ibrahim

Herr Salem Ibrahim


˙˙*˜Q§×˜